KAJ JE DOBRO VEDETI KOT NOSILEC DOMENE

Objavljeno: Avtor: Imej.si

Domeno običajno zakupimo za določeno obdobje, kar pomeni, da jo je potrebno pred potekom zakupa tudi ponovno podaljšati. V primeru, da domene ne podaljšamo, pa je ta v roku 30-90 dni zopet prosta, s tem pa na voljo za novo registracijo, ki jo lahko opravi kdorkoli.

Minimalna doba zakupa za večino domen je 1 leto, nekatere izjeme pa imajo minimalno dobo zakupa 2 leti. Enako je z maksimalno dobo zakupa, saj nekatere domene podpirajo le enoletni zakup in je tako takšno domeno potrebno podaljšati vsako leto. Seveda so to le redke izjeme, kot je na primer domena s končnico .CH. Večina domen ima maksimalno dobo zakupa 5-10 let, ki jo seveda lahko podaljšamo.

KAJ JE DOBRO VEDETI KOT NOSILEC DOMENE?
Nosilec domene je oseba, ki registrira domeno in z njo za določen čas pridobi pravice do uporabe in razpolaganja. Nosilec je lahko pravna ali fizična oseba. Kot lastnik .SI domene imamo določene pravice, pa tudi nekaj dolžnosti, ki jih je dobro poznati še preden domeno zakupimo, saj se tako izognmoe raznim nesporazumom, ki so običajno
posledica neinformiranosti:

  1.  Ob registraciji domene nam ni potrebno storiti ničesar, ostale spremembe, kot so na primer prenos domene na drugega lastnika, izbris domene ali menjava registrarja, pa mora najprej potrditi nosilec domene. Torej, če upravljamo z domeno in nismo njen lastnik, brez privoljenja lastnika ne moremo urediti zgoraj naštetih sprememb.
  2.  Lastnik domene je dolžan, da so njegovi podatki o kontaktnih osebah vedno ažurni, zato je v primeru menjave naslova, telefonske številke, e-poštnega naslova* ali kontaktne osebe, priporočljivo posredovati svojemu registrarju, ki nato spremembe javi v bazo registriranih domen.
    *Priporočljivo je, da lastnik domene poda tisti e-poštni naslov, ki ga najpogosteje uporablja.
  3. Nosilec domene je odgovoren za vse možne kršitve ustavnih ali zakonskih pravic tretjih oseb in za kršitve javnega ali pravnega reda.
    Celotna komunikacija Registra poteka preko uradnega e-poštnega naslova nosilca, zato je tudi pravilnost podatkov tako pomembna. Vsaka sprememba naslova pa mora biti sporočena registrarju.
Zapri
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih na področju domen.

Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Arnes, Register.si.

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani www.imej.si, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.

ZAPRI