Kako sprožiti postopek ARDS?

Objavljeno: Avtor: Imej.si

Ko se fizična ali pravna oseba odloči sprožiti postopek za alternativno reševanje domenskih sporov, imenovan tudi ARDS, je smiselno poznati naslednja pravila.

KAKO SPROŽITI POSTOPEK ARDS?
Na spletu poiščemo pravilnik za domenske spore ARDS, v katerem bomo našli vse potrebne podatke o tem, kako se postopek sproži, kako poteka in kakšen je lahko njegov zaključek, poleg tega so navedene tudi  pristojbine in vsi roki, prav tako pa vse možnosti glede poravnave, pritožb in podobnega.

Poleg razloga imamo možnost dodati tudi priloge, s katerimi želimo dokazati, da sporna domena posega v naše pravice, prav tako pa že na začetku določimo, kakšen je želeni ukrep proti tej .si domeni v primeru, da se nam ugodi: izbris domene ali prenos domene na nas. Če mislimo, da imamo pravico do domene, ki jo ima ‘v lasti’ tretja oseba, lahko sprožimo postopek ARDS.

KDAJ VLOŽITI ZAHTEVO ZA ARDS POSTOPEK?
Za alternativno reševanje domenskih sporov oziroma ARDS se velja odločiti takoj, ko ugotovimo, da nam s svojo domeno nekdo povzroča škodo, tako materialno kot nematerialno. Največkrat se vloga za reševanje spora poda v naslednjih primerih:

  • Kadar se ugotovi, da je neka domena identična imenu podjetja, imenu spletne strani, imenu blagovne znamke, sloganu, oziroma toliko podobna, da prihaja do zamenjav.

  • Kadar domena posega v avtorske pravice, kot jih priznava naša zakonodaja.

  • Kadar se domena okorišča z osebnim imenom.

  • Kadar se domena okorišča z geografsko označbo.

  • Kadar posega v druge pravice, ki jih priznava slovenski pravni red.

To pomeni, da je lahko sankcioniran vsakdo, ki za domeno s končnico .si izbere ime in priimek svojega najljubšega športnika, igralca, pevca, pisatelja, ali pa njemu nepriljubljenega politika, ali organizacije. Sankcioniran je lahko vsakdo, ki registrira domeno, ki je pravzaprav naslov popevke, knjige ali filma. Vsakdo, ki se skuša »prebiti« iz anonimnosti tako, da uporabi ime nekega uspešnega podjetja, ki mu doda še kakšno svojo sestavino.
 

Zapri
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih na področju domen.

Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Arnes, Register.si.

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani www.imej.si, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.

ZAPRI