pristna

Si želiš biti drugačen, izstopati iz povprečja? Potem izberi domeno .si! Če pristen.si, potem je ta domenska končnica ustvarjena nalašč zate! Nič ni boljšega kot to, da svoji spletni strani nadeneš naslov, ki bo prepoznaven in bo enostaven za pomnjenje. Poučuj. Zabavaj. Informiraj. Ustvari posel.

edinstvena

Domena .si je vrhnja nacionalna domena, ena in edina. Ste vedeli, da sta sosedi domene .si domeni .sh -Sveta Helena, otok v Atlantskem oceanu in pripada Združenem Kraljestvu in .sj - Spitsbergi, angl. Svalbard, otočje v Arktičnem oceanu, ki pripada Norveški? Domeno .si uporabljamo vse od leta 1992. Najbolj edinstvene domene? Edinstvena.si, unikatna.si, enkraten.si.

narodna

Lepo je biti najprej lokal´c, šele nato global´c. Domena .si je nacionalna domena, zato bodo za vso podporo in informacije poskrbeli domači registrarji na dosegu roke. Z domensko končnico .si pa svetu sporočaš, da stran živi v Sloveniji. So tvoji ključni uporabniki domači prebivalci? Potem je čas, da poiščeš svojo.

Pristna
Edinstvena
Narodna
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI