varna

Si želiš biti drugačen, izstopati iz povprečja in ti je hkrati izjemno pomembna varnost storitev? Potem izberi domeno .si. Zagotavljamo stabilno, varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje v svetovnem internetu.

edinstvena

Domena .si je vrhnja nacionalna domena, ena in edina. Ste vedeli, da sta sosedi domene .si domeni .sh -Sveta Helena, otok v Atlantskem oceanu in pripada Združenem Kraljestvu in .sj - Spitsbergi, angl. Svalbard, otočje v Arktičnem oceanu, ki pripada Norveški? Domeno .si uporabljamo vse od leta 1992. Najbolj edinstvene domene? Edinstvena.si, unikatna.si, enkraten.si.

narodna

Lepo je biti najprej lokal´c, šele nato global´c. Domena .si je nacionalna domena, zato bodo za vso podporo in informacije poskrbeli domači registrarji na dosegu roke. Z domensko končnico .si pa svetu sporočaš, da stran živi v Sloveniji. So tvoji ključni uporabniki domači prebivalci? Potem je čas, da poiščeš svojo.

Varna
Edinstvena
Narodna
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI