Zbiranje in obdelava osebnih podatkov ob obisku spletne strani imej.si


Uporaba piškotkov na spletni strani imej.si


Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejše za vas kot obiskovalca naše spletne strani. Na spletnem mestu uporabljamo lu nujne piškotke, ki so potrebni za pravilno tehnično delovanje spletnega mesta oz. tiste, ki so potrebni, da uporabnik sprejme storitev, ki jo je zahteval. Gre za piškotke, ki se namestijo na napravo uporabnika brez privolitve, saj sodijo pod izjemo, kot opredeljeno v 157. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).


Seznam piškotkov na spletnem mestu:


Ime piškotka

Upravljalec

Trajanje

Funkcija

NUJNI PIŠKOTKI

has_js

 

Drupal

seja

 

Ti piškotki so pomembni za delovanje spletne strani in bodo vedno prisotni.

cookie-agreed-version

Drupal

1 mesec

Ti piškotki so uporabljeni za hranjenje informacij o nastavitvah, vezanih na uporabo piškotkov na strani.

cookie-agreed

Drupal

1 mesec

Ti piškotki so uporabljeni za hranjenje informacij o nastavitvah, vezanih na uporabo piškotkov na strani.


Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij smo vam na voljo na e-naslovih info@register.si in dpo@arnes.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo.


Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu, t.j. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si). Ne glede na to bomo veseli, če se boste najprej obrnili na nas in nam dali možnost, da odgovorimo na vaše pritožbene razloge, preden stopite v kontakt s pritožbenim organom.


Zavarovanje vaših osebnih podatkov


Na Registru.si nenehno izvajamo in posodabljamo varnostne ukrepe, da bi vaše osebne podatke in druge informacije zaščitili pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali spremembo. Poleg tega omejujemo dostop do vaših osebnih podatkov na tiste zaposlene in pogodbenike, ki podatke morajo imeti in ki imajo ustrezno znanje o predpisih glede varnosti in varovanja podatkov. Trudimo se zagotoviti, da so vse informacije varno shranjene, od naših registrarjev pa zahtevamo, da uporabljajo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje vaših podatkov.


Vzpostavili smo tudi postopke za obravnavo kakršnih koli domnevnih kršitev osebnih podatkov. Ob morebitni kršitvi bomo obvestili vas in ustrezne nadzorne organe, kadar smo to zakonsko dolžni storiti.

Zapri
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih na področju domen.

Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Arnes, Register.si.

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani www.imej.si, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.

ZAPRI