Kako slovenski internet pomaga podjetnikom v času korone

Objavljeno: Avtor: Imej.si

Te dni mnogi izkoriščajo stisko ljudi zaradi virusa korone, ki nas je prizadela tako zdravstveno, gospodarsko, kot tudi čustveno. Veseli nas, da lahko zato izpostavimo nekaj internetnih projektov in pobud, ki se pri nas trudijo pomagati malim podjetjem in posameznikom.

Formitas, Agencija za integrirane komunikacije, je tako nedavno zagnala stran doprinesi.si. Cilj spletne strani je povezati lokalne pridelovalce in predelovalce z vsemi, ki izdelke potrebujejo. Spletna stran omogoča naročanje svežih, domačih izdelkov pri slovenskih kmetih, podjetnikih in pridelovalcih.

Spletna stran najdibon.si pa podpira slovenska mala podjetja tako, da vabi uporabnike k nakupu njihovih vrednostnih bonov za storitve ali izdelke, ki jih bodo lahko izkoristili po koncu krize. Projekt je podprlo več podjetij in ustanov.«

Zapri
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih na področju domen.

Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Arnes, Register.si.

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani www.imej.si, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.

ZAPRI