Zlata Diggit nagrada za spletni video Imej.si

Objavljeno: Avtor: Imej.si

V kategoriji Javni sektor smo za spletni video Imej.si prejeli zlato Diggit nagrado.

Z namenom povečati zavedanje o obstoju in posledično povečati rast števila .si domen ter prepričati, da je izbira .si domen za vse, ki smo prisotni v slovenskem prostoru, boljša od .com in drugih končnic, smo pripravili kampanjo v sisijščini. Izmišljenem jeziku, ki ima eno samo nalogo: da si od vsega povedanega v oglasih zapomniš le SI. Ker si najprej lokalc, pol pa globalc.

S spotom, ki v svoji čistosti, brez glasbe, lepih protagonistov in množičnih kadrov, uvaja nerazumljiv pogovor v sisijščini, smo zavzeli YouTube. Spot je prilagojen mediju, saj nudi preklop na prevod (besedilo brez dodatka »si«) oz. vodi na spletno mesto, kjer ciljno skupino nagovarjamo s prilagojenimi vsebinami.

S kampanjo smo dosegli:

  • kar 18 % višji priklic .si
  • kar 67 % Slovencev bi izbralo .si
  • po novem višjo priljubljenost .si kot .com
  • 20 % porast preverjanj .si – ustavljen trend upadanja, opazen porast zakupa
  • v povprečju ogled kar do 31. s (povp. je sicer 4 s)
  • izjemno nizko povp. ceno za ogled videa (0,02 €)

 

Zapri
Sisijski jezik (sisijščina)

Sisijščina –e ž ali sisijski jezik je zlogovna uganka, ki posnema izmišljeni papajski jezik (papajščino). Sisijščina temelji na slovenskem jeziku, a jo bolje razumejo in tvorijo tisti naravni govorci, ki se izučijo v tej govorni igri. V sisijščino prevajamo tako, da dodamo zlog -si k vsakemu samoglasniku v besedi.

Ker je osnovana na slovenščini, sicer izhaja iz indoevropskih jezikov, a dejanski nastanek sisijščine beležimo z 10. januarjem 2016. Na območju Tehnološkega parka Ljubljana je bil tega dne spisan program, ki za vhodne podatke za vsakim samoglasnikom X vrine dvočrkovni zlog 'SI'. Pri testiranju so ga uporabili na poljubnih besedilih, s katerimi so bili prek spletne aplikacije v interakciji prvi uporabniki.

Primer rabe: Dosimesinasi pisikasi sisi osibstasijasi žesi osid 22. masijasi 1992. Alisi bosiš resigisistrisirasil pisikasi sisi dosimesinosi?

ZAPRI
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih na področju domen.

Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je Arnes, Register.si.

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani www.imej.si, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.

ZAPRI